Firma Ünvanı: (gerekli)

Firma Adresi: (gerekli)

Firma Telefonu: (gerekli)

Firma E-mail (gerekli)

Tehlike Sınıfı veya NACE Kodu:

Yetkili Adı Soyadı: (gerekli)

Personel Sayısı: (gerekli)

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

Aylık İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
Aylık İşyeri Hekimi Hizmeti
Aylık Sağlık Personeli Hizmeti

Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği Denetimi
Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu
Sağlık Güvenlik Planı Hazırlanması
Acil Durum Planı ve Tahliye Tatbikatı
Makina Emniyeti Denetimi
Kaza Kök Neden Analiz Raporu

Ölçüm Hizmetleri

Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası
Toz Ölçümü ve Toz Haritası
Aydınlatma Ölçümü ve Aydınlatma Haritası
Gaz ve Buhar Ölçümü
El Kol Vücut Titreşim Ölçümü
İç Ortam VOC Ölçümü
Dozimetrik Gürültü Ölçümü
Dozimetrik Toz Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
İşyeri Ortamında Ağır Metal Analizi

Periyodik Sağlık Hizmetleri

Akciğer Grafisi
Odio SFT
Tam İdrar Tahlili
Hemogram ( Tam Kan tahlili)
Kan Grubu
AST ALT GGT