Firma Ünvanı: (gerekli)

Firma Adresi: (gerekli)

Firma Telefonu: (gerekli)

Firma E-mail (gerekli)

Tehlike Sınıfı veya NACE Kodu:

Yetkili Adı Soyadı: (gerekli)

Personel Sayısı: (gerekli)

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı: (gerekli)

Eğitime Katılacakların Statüsü:

Üst Düzey Yönetici
Beyaz Yaka Personel
Mavi Yaka Personel
Karma

Eğitim Başlıkları:

Çalışan Temsilcisi ve İSG Kurul Üyeleri Eğitimi
Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Eğitimi
İşveren ve çalışanların İSG ile İlgili Yasal Yükümlülükleri ve Sorumlulukları Eğitimi
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi
İş Hijyeni Eğitimi
İş Ekipmanları ve El Aletleri ile Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanım Eğitimi
Ramak Kala Durumlarının Değerlendirilmesi Eğitimi
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi
Acil Durum Ekip Üyelerinin Eğitimi
Acil Durum Eylem Planlarının Uygulanması Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı
Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
Ekranlı Araçlarda Güvenli Çalışma Eğitimi
İşaretçi ve Sapancı Eğitimi
Sepetli Vinçte Güvenli Çalışma Eğitimi
Kaldırma, Taşıma İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
Tamir/Bakım İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi
Elle Yapılan Kaldırma Taşıma İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma Eğitimi